18 October 2018    
 
 
 
 
 
   HomepageMissie & Visie

Visie 

 

Organisaties moeten zich staande houden in een internationaal concurrerende markt. Zij worden afgerekend op verschillende resultaten (zoals financieel, commercieel en operationeel) door klanten, medewerkers, maatschappij en overige stakeholders. Omta Consulting heeft als visie dat bedrijven continu bezig moeten zijn met het optimaliseren van de eigen organisatie om te blijven overleven.  Omta Consulting wil een veelgevraagde adviesorganisatie zijn, doordat verbeteringen snel worden gerealiseerd zonder grote investeringen.

 

Missie

 

Omta Consulting is een professionele en klantgerichte adviesorganisatie op het gebied van organisatie optimalisatie. Het werkgebied bestaat uit middelgrote ondernemingen en onderdelen van grote ondernemingen. Omta Consulting adviseert, begeleidt en ondersteunt bij het behalen van een optimaal bedrijfsresultaat door het verbeteren van de inzet van mensen en middelen en het verbeteren van bedrijfsprocessen en de besturing daarvan.

De ambitie van Omta Consulting is: “Optimising your Company”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Copyright © 2007 Homepage